Декларация


Професионализъм! Отговорност! Лоялност!

Уважаеми родители, с настоящата форма най-учтиво молим да дадете информация и съгласие, които са ни необходими за да продължим обслужването Ви, обучението и грижите към детето. Попълването на декларацията се изисква еднократно при първа регистрация за участие в заниманията на Атмосфера спорт!

ЗА КОНТАКТИ:

Пролетни програми
Летни програми
ЕСЕННИ ПРОГРАМИ
Зимни програми