Атмосфера спорт

Администратор на лични данни

Атмосфера груп“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и ЗЗЛД на Р България.

1. Обща информация

„Атмосфера груп“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Информация относно Администратора на лични данни

„Атмосфера груп“ ЕООД,
ЕИК : 204008690,
адрес: гр. София, жк.Манастирски ливади, бл.21, вх.Б, ап.21, МОЛ: Борис Захариев
E-mail: asport@abv.bg; Телефон.: 02/9754206; 0883 49 80 88
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 425259

3. Информация относно компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

4. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Атмосфера груп събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на спортни услуги, избор и настройка на специализирана спортна екипировка, провеждане на тренировки, обучение и игри, сключване на договори и застраховки,  въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Атмосфера спорт по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение

Атмосфера груп е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

5. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Атмосфера груп събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите спортни услуги за следните цели:

 • вписване на участник в организирано събитие;
 • обезпечаване на изпълнението на съответната спортна услуга;
 • групиране на участниците в спортно събитие според възраст и умения;
 • избор, подготовка и настройка на специализирана лична и обща спортна екипировка;
 • сключване на застраховки;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационни съобщения, съдържащи актуална информация и промоции

Атмосфера груп спазва следните принципи при обработка на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

6. Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме?

Атмосфера груп събира, обработва и съхранява следните лични данни:

 • Индивидуализиращи данни на родител – име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес
 • Индивидуализиращи данни на участник – име, презиме и фамилия, ЕГН, възраст, пол, височина, номер на обувки, спортни умения, роднински връзки (родители, братя, сестри, братовчеди), снимки
 • Данни за издаване на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Атмосфера груп не събира и не обработва лични данни, които:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

Личните данни се събират от лицата, за които се отнасят или от техните родители за лица, които са под 18г. възраст.

С попълването, изпращането и съгласяването с условията в онлайн формата за резервация на сайта на Атмосфера груп, или при подписване на декларация за двустранно информирано съгласие, между Атмосфера груп и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

7. Срок на съхранение на личните Ви данни

Атмосфера груп съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от три години от последното участие в организирано от нас мероприятие. След изтичането на този срок, полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Атмосфера груп съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля три години от последното участие на Вас или Вашето дете.

8. Предаване на вашите лични данни за обработване

Атмосфера груп може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

9. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

9.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от нас, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст на нашата електронна поща.

9.2. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас и да получите достъп до данните, свързани с Вас и вашето дете, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

9.3. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до нас.

9.4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. Атмосфера спорт не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява.

9.5. Право на ограничаване

Вие имате право да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

9.6. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на нашите услуги.

9.7. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате информация относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

9.8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас.

 9.10. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

При установено нарушение на сигурността на личните Ви данни, ние Ви уведомяваме за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

10. Лица, на които се предоставят личните ви данни

Атмосфера груп може да предостави Вашите лични данни или част от тях на:

 • Служители на фирмата, треньори, спортни аниматори и планински водачи;
 • Туристически агенции, транспортни фирми, застрахователни компании, счетоводни фирми, оператори на ски зони;
 • Планинска спасителна служба, бърза помощ, лекари и медицински заведения;
 • Комисия за защита на потребителите, НАП и други държавни институции след поискване по надлежния ред описан в закона;

11. Други разпоредби

 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
 • Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като се свържете с нас и бъдете идентифицирани като притежател на данните.

Удостоверение от „Българско ски училище“

Ски и Сноуборд училище Атмосфера е легитимен член на сдружението на ски и сноуборд училищата в България.

Туристическа агенция „Гоу Гоу Адвенчърс Трип“ ООД

„Атмосфера спорт“ и „Гоу гоу Адвенчърс“ извършват съвместна дейност с цел предоставяне на спортни и туристически услуги на най-високо ниво!

Договор за туристическо пътуване с „Гоу Гоу Адвенчърс Трип“ ООД

Запознайте се с условията в типовия договор. Индивидуален договор ще получите при направена резервация за участие.

Декларация за двустранно информирано съгласие

Изисква се еднократно при първа регистрация. Моля попълнете е-ДЕКЛАРАЦИЯ. Копие от документа ще получите на Вашия имейл адрес.

Етичен кодекс на работещите с деца

Екипът ни приема да спазва „Етичен кодекс на работещите с деца“ на Държавна агенция за закрила на детето.

Европейска стажантска практика

„Атмосфера спорт“ е партньор с Gateway Bulgaria по програмата „Учене през целия живот“ към Европейския съюз.

Стипендиантска програма „Снежни спортове“

Програмата има за цел да предложи възможност на кандидат учители по ски и сноуборд да завършат курс на обучение и да натрупат професионален опит.

Европрейски проект за иновации и развитие

На 26.06.2020г. стартираме  проект за намаляване на  последствия от пандемията то  COVID-19 по оперативна програма иновации и конкурентноспособност.

Екип от истински професионалисти

Печелим доверието на клиентите си, с лично отношение и професионални умения при работа с деца.

Занимания и тренировки сред природата

Всички наши занимания и приключения са свързани с природата.

Придобиване на нови умения

При нас децата изучават природата и придобиват безценни умения сред природата.

Планински приключения за всички деца

От 5-6 годишни до тийнейджъри, всички деца са добре дошли на планински приключения.

Ски градина на Витоша
(5+, 6+ год)

Ски градина на Боровец
(5+, 6+ год)

Ски училище на Витоша
(7+,-12 год)

Ски училище на Боровец
(7+,-12 год)

Зимна ваканция
2023/24

Сноуборд училище
(10+ до 18 год.)

Индивидуални уроци
(18+ год.)

Курс, стаж и работа
за учители