Фирмени документи 2018-04-18T21:05:50+00:00

Фирмени документи


Професионализъм! Отговорност! Приятелство!

“ Атмосфера груп “ е отговорна компания към своите клиенти, партньори и служители. Стреми се да спазва добрите международни практики и изисквания в сферите на дейност, в които работи. Непрекъснато дава възможност за повишаване на професионална квалификация и обмяна на опит на екипът, с който работи.


Пролетни програми
Летни програми
ЕСЕННИ ПРОГРАМИ
Зимни програми

Удостоверение-БСУ-2016-3Удостоверение от „Българско ски училище“

Ски и Сноуборд училище Атмосфера е легитимен член на сдружението на ски и сноуборд училищата в Бълагария.

 


planet_toursТуристическа агенция „Планет Турс“

Компанията е основана 1997г. и е една от водещите в туризма на България. Член е на IATA и Българска Туристическа Камара.

 


Администратор на лични данни

„Атмосфера груп“ ЕООД е вписана в регистъра на администраторите на лични данни. Идентификационен номер: 425259

 


ДЕКЛАРАЦИЯ-icon

Декларация за двустранно информирано съгласие

Изисква се еднократно при първа регистрация. Моля попълнете и разпечатайте бланката в два екземпляра, и я представете за подпис в  първия ден на участие.


Договор за туристическо пътуване с „Планет Турс“

Запознайте се с условията и клаузите в типовия договор. Индивидуален договор ще получите при направена резервация за участие.


etichen-kodeks

Етичен кодекс на работещите с деца

Екипът ни приема да спазва „Етичен кодекс на работещите с деца“ на Държавна агенция за закрила на детето.

 


sertificatЕвропейска стажантска практика

„Атмосфера спорт“ е партньор с Gateway Bulgaria по програмата „Учене през целия живот“ към Европейския съюз.