СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА 2019-04-12T08:19:43+00:00

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ


Програмите на „Атмосфера спорт“ са със спортно-занимателен характер или специализирано обучение. Климатът на планетата е извън нашия контрол, макар да имаме огромното желание да осигуряваме идеално време за нашите групи сред природата. Сигурността, здравето и безопасността на участниците в заниманията са основни принципи в работата ни. През годините сме изградили и спазваме стройна система от правила, като изключваме всички рискови фактори в обученията и курсовете, които провеждаме с децата.


Лятна занималня с туризъм и спорт на Витоша ( 7-9г.)
лятна занималня на Витоша
ЕСЕННИ ПРОГРАМИ

БЕЗОПАСНИ ЛИ СА ЗАНИМАНИЯТА, В КОИТО ЩЕ УЧАСТВА ДЕТЕТО МИ?

ДА! … заниманията са съобразени с възрастовите възможности на децата и се провеждат от квалифицирани треньори, инструктори и аниматори. Използва се необходимата техническа и защитна екипировка. Провеждат се инструктажи по безопасност преди всяка нова дейност. Изисква се необходимата дисциплина в групата, която гарантира сигурността. Участниците имат необходимите застраховки в програмите.


КОЛКО ДЕЦА СА В ГРУПА И КОЛКО ДУШИ СА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ?

В зависимост от параметрите за сигурност на дадена програмата се определя съотношението участници-ръководител. Групите е прието да се състоят от 8-9 деца с един ръководител. Това съотношение е оптимално и е съобразено с международните изисквания за сигурност при работа с деца сред природата.


КОГАТО ВРЕМЕТО Е „ЛОШО“, КАК ПРОТИЧАТ ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦАТА ?

Опазване здравето и безопасността на участниците е приоритет в работата ни. Винаги има резервна, предварително планирана програма, която провеждаме при влошаване на атмосферните условия, като запазваме пълна ангажираност на децата за деня. При неподходящи атмосферни условия по време на заниманията на открито, те могат да бъдат с намалена продължителност или се организират други подходящи дейности на закрито.

КАКВИ МЕРКИ ВЗИМАТЕ ПРИ НЕПРИСТОЙНО ПОВЕДЕНИЕ МЕЖДУ ДЕЦАТА?

Етичните правила в „Атмосфера спорт“ не толерират използването на обидни и неприлични думи, както и физически контакт между деца и ръководители. Грубото нарушаване на правилата и неуважение от страна на дете или ръководител, които застрашават психическото и физическо здраве на останалите участници, както и неговата лична безопасност, може да доведе до преждевременно отстраняване от заниманията.


МОЖЕ ЛИ ДЕТЕТО ДА НОСИ ТЕЛЕФОН, ЗА ДА ИМАМ ПОСТОЯННА ВРЪЗКА С НЕГО ?

Разбира се, ако считате за необходимо! Информация за детето може да получавате по всяко време на деня, на мобилните телефони на главния ръководител или служебния офис. Децата винаги ще имат възможност да се свържат с вас по телефон, когато пожелаят. Посещения на родители и разговори по телефон по време на програмите са желателни при нужда, или в подходящо време определено от ръководителя.


В случай, че имате нужда от пояснения или допълнителна информация, моля свържете се с нас!