Свободна позиция – спортен аниматор, ръководител за летен сезон 2024г.

„Атмосфера“ отправя предложение към всички желаещи, да станат част от екипа и да приемат длъжността за предстоящия ЛЕТЕН СЕЗОН 2024г.

Кандидатите трябва да отговорят на профила:
Млад мъж/жена с добра комуникативност и умения за работа с деца сред природата, които имат желание за професионална реализация в динамична среда и млад екип. Има възможност и за стажанска практика на лица под 18 години.

Актуалност на предложението: до 30 май 2024г.

Защо да избера да бъда част от екипа?

“ Атмосфера “ предлага спортно-туристически услуги предимно на подрастващи. Тя е организирана като семеен бизнес, основаващ се на приятелски принципи и взаимопомощ, за постигане на личен успех. В нашия екип работят едни от най-добрите специалисти в областа. Компанията има утвърдена позиция в сферата спорта и туризма при обучението и възпитанието на деца, сред природата. Притежава собствен стил на работа и иновативна визия за развитие. Осигурява и подпомага професионалното и личностно развитие на екипа, чрез допълнителни курсове, обучения и преквалификации.

Какви са моите предимства при кандидатстване?

– Имам завършено образование с подходяща професионална специалност.
– Притежавам удостоверение или сертификат с ниво на правоспособност.
– Имам професионален опит и допълнителни квалификации и умения в …
– Липсва ми практически стаж, но имам голямо желание за професионална изява.
– Записан/а съм в зимен подготвителен курс за учители към „БСУ“ или „БПСИ“
– Желая да участвам в стипендиантска програма на „Атмосфера“ от подготвителния курс за учители.

Какво ще правя на тази позиция?

Ще обучавам и ще се грижа за деца, а това ми доставя удоволствие. Ще общувам с млади хора и семейства. Ще мога да изява своите умения и придобия опит в екипа. Ще споделям отношението и любовта си към природата и спорта заедно с децата. Ще съм отговорен към себе си, колегите и фирмата, и ще мога да се развивам професионално в сферата на туризма и спорта.

Кога ще работя и колко ще получавам?

Ангажираността може да бъде гъвкава за няколко уикенда, седмици, месец или цял сезон /зима, лято/. Започва се с 3 дни практически стаж – първият етап е на запознаване и адаптация, вторият етап е участие в дейности и въвеждащо обучение, след което се преминава към третия етап – гласуване на самостоятелни отговорности, като последните два етапа са платени. На успешно изявилите се по време на стажа се предлага хонорар или договор, който определя справедливо възнаграждение, в зависимост от квалификацията и професионалния опит. Възможностите за конкурентно и нарастващо заплащане зависят от човешкия фактор – отношение, работоспособност, лоялност.

Курсове за ски и сноуборд учители

Професията ски и сноуборд учител е регулирана от „Закона за туризма“ и може да се практикува само след преминат курс на обучение и успешно издържан изпит. В България има две професионални организации, които превеждат практическа подготовка, необходима за придобиване на правоспособност и практикуване на професията: Сдружение „Българско ски училище“ и Сдружение „Български професионални ски инструктори“

Курсове за ски и сноуборд учители клас „А“ се провеждат в началото на зимния сезон през месец декември и включват 10-15 дни теоретични и практически занимания. Планираният курс за зимен сезон 2023 на Витоша е с начална дата 4 декември 2023г.

За информация и записване:

e-mail: mail@bgskischool.com

тел: 02/9628334, 0878118731

За информация и записване:

e-mail: mail@bgskischool.com

тел: 02/9628334, 0878118731